Historikk og informasjon om «Solrosen»


Historukk

Det var Indiana Maarud som startet barnehagen i den gamle murvillaen bak de nåværende lokalene og arbeidet og virket der i nesten 40 år.
Nåværende styrer, Hege Næsheim, har arbeidet i Solrosen barnehage i over 20 år som pedagog og overtok som styrer i januar 2018. Hun bærer kulturarven videre med sine dyktige kollegaer. I Solrosen barnehage arbeider tre pedagoger hvor alle har lang erfaring innenfor steinerpedagogikk. Vi har også en dyktig medarbeider som er musiker, og hun dikter og lager sanger til alle årstider. Dette skaper et trygt og , kreativt og faglig godt miljø for barna.


Utemiljøet i barnehagen

Solrosen barnehage har de siste to årene leid et inngjerdet uteområde i Uranienborgparken av Oslo Kommune. Det er et flott uteområde som er omgitt av høye løvtrær og har en stor himmel over seg. Bydel Frogner har nylig fått satt opp et stort klatreapparat i parken med tårn og sklie som inviterer til ulike typer fysisk mestring og utfoldelse. Det første vi fikk satt opp når vi kom dit var en stor fugleredehuske. Vi har startet dagen i Uranienborgparken hver dag, og har gått ned til lokalene til barnehagen i Oscarsgate og tilbrakt resten av barnehagen der.

Fra høsten 2022 vil Solrosen barnehage få tilbake sitt egentlige uteområde i Inkognitoterrasse 10. For å komme dit går barna gjennom hagen til den gamle murvillaen hvor barnehagen holdt til før. Dette uteområdet har vært avstengt i to år pga en stor utbygging i Sommerogaten 1 hvor det skal bli hotell og leiligheter. Barnehagens uteområde vil stå ferdig høsten 2022, og vil være helt renovert. Det er et arkitektfirma som er opptatt av grønne verdier og utforming som står for opparbeidingen av ny park og uteområde. Barnehagen vil da ha dispsisjonsrett til lekeparken på dagtid, mens andre barn kan leke der utenom barnehagens åpningstid.


Åpningstiden i Solrosen

Solrosen barnehage er åpen fra 07.45 til 16.15. Leveringstiden i barnehagen er fra kl. 07.45 til kl. 10.00. Hente tiden er fra kl. 14.30 til kl. 16.15.


Holdninger til barn og tid

I Solrosen barnehage er vi opptatt at barn skal få være barn. Barna skal få være i sine prosesser og kunne fordype seg i l frileken og i det sosiale samspillet i barnehagen. Det vi gjør i barnehagen er knyttet til årstidene og naturens skiftinger og vi ønsker at barna skal få leve med i dette kretsløpet på en organisk måte. Barn i dag trenger tid til å være og til å forbinde seg med sine omgivelser.


Besøk og søkning til Solrosen barnehage

Ta kontakt med styrer, Hege Næsheim, på tlf. 91566028 for å avtale et besøk slik at vi kan vise dere barnehagen og fortelle om pedagogikken og hva vi er opptatt av. Vi ønsker en personlig utformet søknad på mail til styrer, og til Oslo kommunes nettsider innen den 1.mars. som er fristen for hovedopptaket.